Назад на головну

УМОВИ ПРИЙОМУ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
заснований у 1805 році, має  ІV рівень акредитації,
здійснює ступеневу підготовку фахівців на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностями
згідно Ліцензії МОНМС України від 26.06.2012 р. №041210 серії АД

 

Спеціальність/напрям підготовки(галузь знань)
Кваліфікація
(освітньо-кваліфікаційний рівень)
Базовий термін навчанняі вартість у 2013 році  (грн/рік)
денна форма
заочна форма
«Фармація»(«Фармація») провізор (спеціаліст) 5 р. 13400 5 р. 6 м. 9800
магістр фармації* (магістр) 1 р. 14600 1 р. 6 м. 11200
«Клінічна фармація»(«Фармація») клінічний провізор (спеціаліст) 5 р. 13400 5 р. 6 м. 9800
магістр клінічної фармації *(магістр) 1 р. 14600 1 р. 6 м. 11200
«Технології парфумерно-косметичних засобів»(«Фармація») провізор-косметолог (спеціаліст) 5 р. 14500 5 р. 6 м. 11100
магістр фармації* (магістр) 1 р. 15100 1 р. 6 м. 12200
«Технології фармацевтичних препаратів»(«Фармація») інженер-технолог (спеціаліст) 5 р. 8200 5 р. 6 м. 5800
магістр промислової фармації * (магістр) 1 р. 8800 1 р. 6 м. 6600
«Лабораторна діагностика»(«Медицина») лаборант (медицина) (бакалавр) 4 р. 7300 - -
лікар-лаборант* (магістр) 1 р.6 м. 10900 - -
«Біотехнологія»«Промислова біотехнологія»«Фармацевтична біотехнологія»

(«Біотехнологія»)

бакалавр фахівець з біотехнології 4 р. 6300 4 р. 4 м. 5200
інженер-біотехнолог* (спеціаліст) 1 р. 6700 1 р. 2 м. 5500
магістр біотехнології* (магістр) 1 р.6 м. 6700 2 р. 6100
магістр фармацевтичної біотехнології* (магістр) 1 р.6 м. 7100 - -
«Економіка підприємства»(«Економіка та підприємництво» (за видами економічної діяльності) бакалавр з економіки підприємства (бакалавр) 4 р. 6000 4 р. 4 м. 4700
спеціаліст з економіки підприємства*(спеціаліст) 1 р. 6700 1 р. 2 м. 4900
магістр з економіки підприємства*(магістр) 1 р. 7100 1 р. 2 м. 5600
«Маркетинг»(«Економіка та підприємництво») бакалавр з маркетингу(бакалавр) 4 р. 6000 4 р. 4 м. 4700
спеціаліст з маркетингу*(спеціаліст) 1 р. 6700 1 р. 2 м. 4900
магістр з маркетингу*(магістр) 1 р. 7100 1 р. 2 м. 5600
 «Менеджмент»«Менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності)»

«Логістика»

(«Менеджмент і адміністрування»)

бакалавр з менеджменту(бакалавр) 4 р. 6000 4 р. 4 м. 4700
спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування* (спеціаліст) 1 р. 6700 1 р. 2 м. 4900
магістр з менеджменту організацій і адміністрування* (магістр) 1 р.6 м. 6400 - -
магістр з логістики* (магістр) 1 р.6 м. 6400 - -
 

*  Підготовка здійснюється на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст» відповідного напряму (спеціальності)

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Спеціальність/напрям підготовки
(освітньо-кваліфікаційний рівень)
Перелік конкурсних предметів при вступі
на денну та заочну форми навчання
«Фармація» (спеціаліст)
 • хімія (профільний)
 • біологія абофізика
 • українська мова та література
«Технології фармацевтичних препаратів» (спеціаліст)
«Клінічна фармація» (спеціаліст)
 • біологія або фізика (профільний)
 • хімія
 • українська мова та література
«Технології парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст)
«Лабораторна діагностика»  (денна форма)(бакалавр)
 • біологія (профільний)
 • фізика або математика
 • українська мова та література
«Біотехнологія» (бакалавр)
 • біологія або математика (профільний)
 • хімія
 • українська мова та література
«Економіка підприємства» (бакалавр)
 • математика (профільний)
 • історія України або географія
 • українська мова та література
«Маркетинг» (бакалавр)
«Менеджмент» («Логістика») (бакалавр)
 • математика (профільний)
 • іноземна мова або географія
 • українська мова та література

До участі у конкурсі допускаються абітурієнти з балами не нижче 140 – з профільних конкурсних предметів, не нижче 124 – з непрофільних конкурсних предметів.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, 2009, 2010, 2011 або 2012 роки.

Особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, при вступі нанавчання за власним вибором беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у НФаУ.


ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

17 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить НФаУ

20 липня 2013 року

12 серпня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2013 року

16 серпня 2013 року

Строки проведення  вступних екзаменів

21-31 липня 2013 року

13-16 серпня 2013 року

Термін оприлюднення  рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року

17 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 27 серпня 2013 року

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ  ДОКУМЕНТІВ 

Вступники подають заяву про вступ до НФаУ в паперовій або в електронній формі, в якій вказують обраний напрям підготовки або спеціальність та форму навчання.

До заяви в паперовій формі, яку абітурієнт подає особисто, додаються:

 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на базі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
 • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • Медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон),
 • військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку),
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку за формою 086-о.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Абітурієнти, які рекомендовані до зарахування та подали копії документів, зобов’язані протягом трьох днів після оприлюднення списку рекомендованих до зарахування осіб подати до приймальної комісії оригінали вищевказаних документів.

До уваги абітурієнтів!

Запрошуємо на «Дні відкритих дверей», які відбудуться 21 вересня та 2 листопада 2013 року
о 9-00 за адресою: вул. Блюхера, 4, станція метро «Студентська»
Консультаційний центр приймальної комісії – тел. (057) 706-30-68
Вечірні та заочні курси з підготовки до ЗНО – тел. (057) 706-33-80
Наша адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

E-mail: abitur@ukrfa.kharkov.ua

Skype: abitur.abitur