14-15 листопада 2019 р. ІV Міжнародна науково-практична інтернет – конференція

14-15 листопада 2019 р. ІV Міжнародна науково-практична інтернет – конференція
«ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ ДІЇ»

Збірник (*.pdf)

Збірник містить матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції
«Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної
направленості дії».
Розглянуті теоретичні аспекти та перспективи розробки лікарських препаратів,
висвітлені напрямки наукової роботи спеціалістів фармацевтичної галузі, що стосуються
питань сучасної технології створення лікарських препаратів, контролю їх якості,
організаційно-економічних аспектів діяльності фармацевтичних підприємств, маркетингових
досліджень сучасного фармацевтичного ринку, фармакологічних досліджень біологічно
активних речовин.
Для широкого кола наукових, науково-педагогічних і практичних працівників, що
займаються питаннями розробки та впровадження сучасних лікарських препаратів.

Print Friendly, PDF & Email