Конференції

 

VI Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція 

11 – 12 листопада 2021 року на базі кафедр заводської технології ліків і технології ліків Національного фармацевтичного університету проведено міжнародну науково-практичну інтернет – конференцію «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії».

Звіт 11 – 12 листопада 2021 р.

 

ПРОГРАМА конференції

Програма конференції 2021

СЕРТИФІКАТИ

СЕРТИФІКАТИ ДОПОВІДАЧІВ

СЕРТИФІКАТИ  УЧАСНИКІВ

Збірник матеріалів конференції

Збірник “Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії” 2021

Постерна сесія:

Постерна сесія 2021

 

Конференції Конференції Конференції Конференції Конференції Конференції

 • Котвіцька Алла Анатоліївна голова, ректор Національного фармацевтичного університету, заслужений діяч науки і техніки, доктор фармацевтичних наук, професор.
 • Владимирова Інна Миколаївна співголова, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор фармацевтичних наук, професор.
 • Ярних Тетяна Григорівна співголова, завідувач кафедри Технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор.
 • Рубан Олена Анатоліївна співголова, завідувач кафедри Заводської технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор.
 • Ковалевська Інна В’ячеславівна  доктор фармацевтичних наук, доцент, член оргкомітету.
 • Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна доктор фармацевтичних наук, професор, член оргкомітету.
 • Спиридонов Сергій Володимирович  кандидат фармацевтичних наук, доцент, член оргкомітету.
 • Ковальов Володимир Вікторович – кандидат фармацевтичних наук, доцент, член оргкомітету.
 • Пономаренко Тетяна Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент, член оргкомітету.

 

Відповідальні секретарі:

 • Ковалевська Інна В’ячеславівна Тел.: (0572) 67-88-52 e-mail: ztl@nuph.edu.ua (кафедра ЗТЛ).
 • Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна Тел.: (0572) 67-91-84 e-mail: tl@nuph.edu.ua (кафедра ТЛ).

Напрямки конференції

 • Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних та ветеринарних).
 • Сучасна технологія екстемпорального виготовлення ліків.
 • Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів у різних лікарських формах.
 • Технологія та контроль якості парфумерно-косметичних засобів.
 • Інформаційні технології автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
  Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 • Дослідження і стандартизація біологічно активних сполук.
 • Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах.
  Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 • Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин.
 • Нанотехнології у фармації.
 • Сучасна біотехнологія.

Правила оформлення тез або статей

Тези (1-3 сторінки),  статті (4 і більше сторінок) приймаються за посиланням
в електронному вигляді (скановані публікаціїне приймаються!).
Оформлення тез має бути наступним: редактор Word 97, 2003 або файл формату RTF, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал полуторний, поля по 2 см, вирівнювання по ширині. В тезах список літератури не наводиться.

Обов’язкова структура оригінальної статті: введення (слово «введення» не пишеться), матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки і література. Перелік посилань (за їх наявності) наводити в кінці, розташовувати за алфавітом. У тексті заборонено позначення абзаців знаками табуляції і пробілами, переносів – за допомогою рисок і тире. Абзаци і переноси в словах виставляють автоматично. Оформлення тез відбувається аналогічно статті, але список літератури не наводиться.

Зразок оформлення публікації :

 

Зразок оформлення статті:

Розробка технології мякої лікарської форми для лікування дерматичних

захворювань

Коваленко І.М., Сидоренко В.П.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

ivanov@ukr.net

Вступ. Текст, текст, текст, текст, текст, текст,

Мета дослідження. Текст, текст, текст, текст,

Методи та об’єкти дослідження. Текст, текст,

Основні результати. Текст, текст, текст, текст,

Висновки. Текст, текст, текст, текст, текст,

Список літератури

 1.  
 2. тощо.

 

Print Friendly, PDF & Email