РИБАЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

Рибачук Василь ДмитровичКандидат фармацевтичних наук, доцент

РИБАЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧРИБАЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧРИБАЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧРИБАЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

Кандидат фармацевтичних наук (2007), асистент (2005), доцент (2012).

Закінчив Національну фармацевтичну академію України зі спеціальності «Фармація» (2002),  магістратуру Національного фармацевтичного університету (2003), аспірантуру (2006), захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології мазі для лікування алергічних захворювань шкіри» (керівник – проф. Єгоров І. А.) (2008). Працював асистентом (2005-2012), доцентом (з 2012 і по теперішній час). Автор та співавтор 4 фармацевтичних препаратів (1 з яких вироблявся фармацевтичною промисловістю – Мазь «Кетоцин», ПАТ «Червона Зірка»), більш ніж 274 наукових та науково- методичних праць, з яких статей у фахових виданнях ВАК України – 37, статей у фармацевтичній енциклопедії – 118, патентів – 5, тез – 75, інформаційних листів – 3, науково- методичної літератури – 31, науково-методичних рекомендацій – 1, три посібника під грифом МОН України.

Наукові дослідження присвячені теоретичному та експериментальному обґрунтуванню і створенню твердих та м’яких лікарських форм з природними мінералами Викладає дисципліни: «Промислова технологія лікарських засобів», «Удосконалення технології ліків», «Технологія ліків (ПТЛЗ)», «Технологія лікарських засобів (ПТЛЗ)», «Сучасні фармацевтичні технології».

Патенти

  • Патент України на корисну модель UA 125336 U, МПК (2018.01) A61K 9/20 (2006.01) C01B 33/26 (2006.01) A61P 1/00. Ентеросорбент на основі цеоліту природного / В.Д. Рибачук, О.А. Рубан, А.П. Краснопьорова, Г.Д. Юхно. – № u 2017 11108; заявл. 13.11.2017; опубл. 10.05.2018. – Бюл. № 9.
  • Патент України на корисну модель UA 125360 U, МПК (2018.01) A61K 9/00 A61K 36/00 A01G 24/13 (2018.01) C01B 33/46 (2006.01) A61P 1/00. Ентеросорбент на основі цеоліту природного у формі пасти/ В.Д. Рибачук, А.П. Краснопьорова, Г.Д. Юхно. – № u 2017 11379; заявл. 20.11.2017; опубл. 10.05.2018. – Бюл. № 9
  • Патент України на корисну модель UA 127601 U, МПК (2018.01) A61K 9/14 (2006.01) A61K 31/351 (2006.01) C01B 39/00 A61K 38/08 (2006.01) A61K 38/12 (2006.01) A61P 31/02 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01). Лікувально-профілактичний засіб, який проявляє сорбуючу, антимікробну та знеболюючу дії / В.Д. Рибачук, А.П., О.А. Рубан, Н.І. Філімонова. – № u 2018 02786; заявл. 19.03.2018; опубл. 10.08.2018. – Бюл. № 9
  • Патент України на винахід UA 120660 С2, МПК (2019.01) A61K 9/14 (2006.01) A61K 31/00 А61К 38/00 C01B 39/00 A61Р 31/02 (2006.01) A61Р 31/04 (2006.01) Лікувально-профілактичний засіб, який проявляє сорбуючу, антимікробну та знеболюючу дії / В.Д. Рибачук, А.П., О.А. Рубан, Н.І. Філімонова. – № а201802788; заявл. 19.03.2018; опубл. 10.01.2020. – Бюл. № 1
  • Патент України на корисну модель UA 139059 U, МПК A01G 24/13 (2018.01) В01J 20/18 (2006.01) Спосіб одержання ентеросорбенту на основі цеоліту природного / В.Д. Рибачук – № u 2019 03514; заявл. 08.04.2019; опубл. 26.12.2019. – Бюл. № 24

 Інформаційні листи

  • Рубан О. А., Рибачук В. Д. Технологія виготовлення пасти ентеросорбтивної дії для лікування отруєнь та захворювань, що супроводжуються ендотоксикозом // Інф. Лист. №184 – Укрмедпатентінформ, 2018 – 4 с.
  • Рубан О. А., Рибачук В. Д. Технологія виготовлення порошку для нашкірного використання (присипки) сорбуючої, антимікробної та знеболюючої дії для лікування та профілактики захворювань шкіри // Інф. Лист. №334. – Укрмедпатентінформ, 2018 – 4 с.
  • Рубан О. А., Рибачук В. Д. Технологія виготовлення гранул ентеросорбтивної дії для лікування отруєнь та захворювань, що супроводжуються ендотоксикозом // Інф. Лист. №335 – Укрмедпатентінформ, 2018 – 4 с.

Авторське свідоцтво

В. Д. Рибачук, О. А. Рубан Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86016 на науковий твір «Отримання таблеток ентеросорбенту на основі порошку целіту природного (кліноптилоліту)» ; дата реєстрації 19.02.2019.

Науково-методичні рекомендації

Рибачук, В.Д. Отримання таблеток ентеросорбенту на основі порошку целіту природного (кліноптилоліту) : Метод. рекомендації / В. Д. Рибачук, О. А. Рубан. – Х. : НФаУ, 2019. – 58 с.

Print Friendly, PDF & Email