CORRECT FORM OF NAVCHANNA

Шановні студенти!

На дистанційний курс з дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів», а також для  отримання інформації щодо розкладу занять, лекцій, семінарів, консультацій та іншої Ви можете перейти за посиланням: https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=881 

Для проходження виробничої практики з промислової технології лікарських засобів необхідно заповнити щоденник та виконати наведені в ньому завдання, які ви можете знайти за посиланням: https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2792

 

Календарний план лекцiй та лабораторних занять:

Календарний_план_лекцiй_та_лабораторних_занят__для_вiтчизняних_студентiв_3_курсу_ТПКЗс18(4,6з)дв_(весняний_семестр) Календарний_план_лекцiй_та_лабораторних_занят__для_вiтчизняних_студентiв_3_курсу_ТПКЗс18(4,6з)мед_(весняний_семестр) Календарний_план_лекцiй_та_лабораторних_занят__для_вiтчизняних_студентiв_4_курсу_КФс17(5,6з)_(весняний_семестр) Календарний_план_лекцiй_та_лабораторних_занят__для_вiтчизняних_студентiв_4_курсу_ТПКЗс17(5,6з)_(весняний_семестр) Календарний_план_лекцiй_та_лабораторних_занят__для_вiтчизняних_студентiв_4_курсу_Фс17(5,6з)_(весняний_семестр) Календарный_план_лекций_и_лабораторных_занятий_для_иностранных_студентов_4_курса_Фм17(5,6з)i_(весенний_семестр)

Календарний_план_лекцiй_та_лабораторних_занят__для_магiстрантiв_1_курсу_Фм20(1,6з)_(весняний_семестр)

Print Friendly, PDF & Email