КОВАЛЕВСЬКА ІННА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

КОВАЛЕВСЬКА ІННАКандидат фармацевтичних наук, доцент

КОВАЛЕВСЬКА ІННА В’ЯЧЕСЛАВІВНАКОВАЛЕВСЬКА ІННА В’ЯЧЕСЛАВІВНАКОВАЛЕВСЬКА ІННА В’ЯЧЕСЛАВІВНАКОВАЛЕВСЬКА ІННА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Кандидат фармацевтичних наук (2009), доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету (НФаУ) (з 2012).


Народилася у 1971 року в м. Харкові. У 1993 році закінчила Національну фармацевтичну академію України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фармація» з присвоєнням кваліфікації провізора загального профілю. Після закінчення працювала старшим лаборантом на кафедрі токсикологічної хімії, процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв Національної фармацевтичної академії. З 2005 року працювала на кафедрі промислової фармації старшим лаборантом, а з 2009 року – асистентом; виконувала обов’язки секретаря та профорга кафедри. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології препарату кардіотонічної дії в капсулах» (науковий керівник – професор О. А. Рубан). З 2012 року працює на посаді доцента кафедри заводської технології ліків. У 2014 році була прийнята до складу медичного комітету Люблінського відділення Польської академії наук. У 2019 році закінчила навчання у докторантурі.

Виконує дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і технології препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу на основі твердих дисперсій» (науковий консультант – професор О. А. Рубан).

Автор та співавтор понад 200 наукових, науково-методичних робіт з яких 115 – статей, 6 – патентів на корисну модель, 1 – патент на винахід, 3 – інформаційних листа, 3 – науково-методичних рекомендації, 3 – наукової (науково- технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, 11 – методичної літератури, 3 – авторські свідоцтва, співавтор навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів «Математичне моделювання технологічних із застосуванням ЕОМ» (рекомендовано МОН України – лист № 14/18.2-1748 від 18.07.200), Загальна хімічна технологія. Приклади вирішення задач з використанням MathCAD та MS Exсel : навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти / О. В. Кутова, Р. В. Сагайдак- Нікітюк, І. В. Ковалевська ; за ред. О. В. Кутової. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2019. – 128 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист
№ 1/11-23.2-31 від 12.07.2018 р.). та монографії «Сучасне народжується в минулому. Історія кафедри заводської технології ліків».

Наукові дослідження присвячені створенню твердих та м’яких лікарських форм багатоспрямованої дії у формі капсул, таблеток, супрозиторіїв, гелів.

Ковалевська І. В. є керівником дисертаційної роботи здобувача наукового ступеня доктора філософії Борко Є. А. Тема дисертаційної роботи «Розробка складу та технології супозиторіїв ректальних з діосміном та гесперидином».

Відповідно до педагогічного навантаження викладає такі навчальні дисципліни: «Промислова технологія лікарських засобів» для студентів денної та заочної форми навчання та іноземних громадян спеціальності «Фармація»; «Удосконалення промислової технології лікарських засобів», «Технологія лікарських засобів, управління та економіка у фармації», «Технологія лікарських засобів» для студентів денної та заочної форми навчання вітчизняних та іноземних громадян спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація»; «Сучасні фармацевтичні технології» для магістрів спеціальності «Фармація». Здійснює керівництво магістерськими та дипломними роботами студентами спеціальності «Фармація».

Є членом комісії з питань організаційної роботи профспілкового комітету НФаУ, членом Центральної наукової ради НФаУ, відповідальна за наукову роботу кафедри ЗТЛ, приймає участь у профорієнтаційній та виховній роботі кафедри.

Патенти

• Спосіб одержання твердих дисперсій не розчинних у водному середовищі речовин : патент на винахід 119632 Украіни Ковалевська І.В, Рубан О.А., Кутова О.В. № a201813054; заявл. 11.02.2019; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.

• Фармацевтична композиція у формі таблеток з тіоктовою кислотою з покращеною біодоступністю : пат. на корисну модель 139205 України. № u201906429; заявл. 10.06.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24

• Фармацевтична композиція для корекції гіпоестрогенових станів у жінок у формі гелю вагінального : пат. на корисну модель 139105 України. № u201905153; заявл. 11.02.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

• Фармацевтична композиція у формі таблеток з гіпоглікемічною дією : пат. 120549 України. Ковалевська І.В, Рубан О.А., Кононенко Н.М., Чікіткіна В.В. №2017 04360; заявл. 03.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

• Пат. на корисну модель №44115, Україна, МПК (2009) А61К36/00, А61К31/4196, А61К9/48, А61Р9/00, А61Р7/02 (2009.01) Комбінований засіб
для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань / Трутаєв І.В., Ковалевська І.В; заявник і патентовласник Трутаєв І.В. – № u200900341; заявл. 19.01.2009; опубл. 25.09.2009. – Бюл. № 18– 4 с.

• Деклараційний патент на корисну модель № 88879, Україна, МПК (2014.01) A61K 36/00 A61P 9/14 A61K 9/48 Фармацевтична композиція у формі капсул для лікування венозних патологій / Куценко С.А., Рубан О.А., Ковалевська І.В., Кутова О.В.; заявник і патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № u201309839; заявл. 08.08.2013; опубл. 10.04.2014. – Бюл. № 7. – 4 с.

• Деклараційний патент на корисну модель № 88880, Україна, МПК (2014.01):A61P 9/14, A61K 36/00, A61K 9/06 Фармацевтична композиція у формі гелю для лікування венозних патологій/ Куценко С.А., Рубан О.А., Ковалевська І.В.; заявник і патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № u201309840; заявл. 08.08.2013; опубл. 10.04.2014. – Бюл. № 7. – 4 с.
Інформаційні листи

• Розробка методу кількісного визначення вмісту кверцетину у твердих дисперсіях: інформ. лист № 53-2019 / Ковалевська І.В., Рубан О.А., Грудько В.О. – К., 2019.

• Розробка методу визначення кількісного вмісту тіоктової кислоти: інформ. лист № 54-2019 / Ковалевська І.В., Рубан О.А., Грудько В.О. – К., 2019. • Розробка технології гелю з ангіопротекторною дією» : № 49-2013 / Куценко С.А., Рубан О.А., Ковалевська І.В. – К., 2013.
Авторське свідоцтво

• Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83778. Методичні рекомендації «Сучасні напрямки підвищення біодоступності активних фармацевтичних інгредієнтів» / Ковалевська І.В., Рубан О.А. – зареєстр. 18.12.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 51, с. 766.

• Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83777. Методичні рекомендації «Тверді дисперсії у технології лікарських засобів» / Ковалевська І.В., Рубан О.А. – зареєстр. 18.12.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 51, с. 765.

• Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82707. Методичні рекомендації «Методика визначення оптимальних параметрів технологічного процесу» / Кутова О.В., Ковалевська І.В., Кутовий Д.С., Шаповалов О.В., Журавський А.О. – зареєстр. 6.11.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 51, с. 337 Науково-методичні рекомендації

• Сучасні напрямки підвищення біодоступності активних фармацевтичних
інгредієнтів: Методичні рекомендації / І.В. Ковалевська, О.А. Рубан – Х. НФаУ, 2018.- 36 с. • Тверді дисперсії у технології лікарських засобів: Методичні рекомендації / І.В. Ковалевська, О.А. Рубан – Х. НФаУ, 2018.- 34 с.

• Методика визначення оптимальних параметрів технологічного процесу : Методичні рекомендації / Кутова О.В., Ковалевська І.В., Кутовий Д.С., Шаповалов О.В., Журавський А.О. – Х. НФаУ, 2018.- 34 с. Наукова (науково-технічна) продукція, призначена для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. Ковалевська І.В., Рубан О.А. Фармацевтична композиція у формі таблеток з гіпоглікемічною дією : Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я : реєстр. № 423/5/18, Бюл. №5 – К., 2019 – С. 397. Ковалевська І.В., Рубан О.А. Тверді дисперсії у технології лікарських засобів : Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я : реєстр. № 422/5/18 Бюл. №5 – К., 2019 – С. 396. Ковалевська І.В., Рубан О.А. Сучасні напрямки підвищення біодоступності активних фармацевтичних інгредієнтів : Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я : реєстр. № 421/5/18 Бюл. №5 – К., 2019 – С. 395.

 

Print Friendly, PDF & Email