Напрями роботи

Виховна робота кафедри ЗТЛ

Напрями роботи

 

Відповідальна
к.ф.н., доцент кафедри ЗТЛ
Криклива І.О.

 

 

 

Виховна робота кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету націлена на всебічний гармонійний розвиток особистості майбутнього фахівця фармації. На виконання цієї мети спрямовані численні заходи за напрямами національно-патріотичного, морального виховання та формування здорового способу життя.

Для здійснення виховних заходів на кафедрі ЗТЛ кожного року складається план виховної роботи із врахуванням Стратегічного плану розвитку НФаУ, завдань, які висуваються Службою з виховної роботи університету, та нагальних потреб студентської молоді. Оскільки  головна мета виховної роботи повинна реалізуватись шляхом вирішення певних конкретних завдань, на кафедрі ЗТЛ вони визначені як:

  • виховання майбутніх фахівців в галузі фармації авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної політичної, професійної, інтелектуальної, соціально-психологічної, фізичної, екологічної культури;
  • створення необхідних умов для вільного розвитку студента, його мислення і загальної культури шляхом залучення до творчої діяльності (науково-дослідної, громадської, оздоровчо-спортивної та ін.);
  • збагачення естетичного досвіду студентів завдяки участі у відродженні забутих та створенні нових національно-культурних традицій НФаУ;
  • формування концепції людини – творця на основі самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення;
  • пропаганда здорового способу життя, запобігання вживанню алкоголю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок.

Серед основних заходів виховання на кафедрі можна назвати бесіди і лекції на патріотичну тематику з історії культури, літератури і мистецтва нашої країни, її культурних взаємозв’язків з іншими народами і країнами, екскурсії історичними та літературно – мистецькими місцями, відвідування театрів, виставкових центрів, музеїв, екскурсії містами України.

 

Викладачі кафедри разом із студентами приймають активну участь в Університетських заходах, таких як відвідування книжкових виставок до дня фармацевтичного працівника «Фармація із минулого в майбутнє», «Мій рідний Харків», «За Україну, за її волю», «Спорт – здоров’я, сила духу і краси», та таких нових для Університету заходів як  «СHEMICAL BATTLE» та «Битва факультетів»

 

Для поглиблення знань щодо культурної спадщини рідного краю, формування патріотичних почуттів, свідомості та переконань для студентів викладачами кафедри ЗТЛ постійно читаються у позааудиторний час лекції «Історія українських земель», «Моя країна – Україна», «Мова – це національне та духовне надбання українства». Особливим успіхом у студентів користуються лекції, підготовлені співробітниками кафедри, спрямовані на світоглядний та інтелектуальний розвиток («Добрі справи», «Повага до літніх людей. А навіщо це потрібно?», «Знайомство з визначними місцями Харкова», «З далеких часів  минулого до сучасного виробництва ліків», «Славетні імена в історії НФаУ»). Одним з пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є пропаганда здорового способу життя. Кафедрою постійно проводиться велика виховна робота щодо попередження вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління. Цій проблемі присвячені лекції, підготовлені для здобувачів вищої освіти – «Вплив тютюнопаління на організм людини». «Здоровий спосіб життя», «Їжа жива та мертва», «Шкідливий вплив наркотиків та  алкоголю на організм людини».

 

Система духовно-морального та морально- систематичного виховання студентів на кафедрі пов’язана не тільки із заходами кафедри, а й постійною взаємодією з основними напрямами виховного процесу університету. В цьому аспекті доцільно підкреслити значущість та великий вплив  на формування у студентів необхідних орієнтирів лекцій-семінарів психолога НФаУ к.психол.н. доц. каф. педагогіки та психології, практичного психолога вищої категорії Пляка Л.В, що організуються на кафедрі ЗТЛ вже декілька років поспіль.

 

З метою підвищення якості майбутньої професійної діяльності  кафедрою запрошуються практичні працівники провідних фармацевтичних підприємств України. З метою надбання практичних професійних навичок студенти із зацікавленістю відвідують вітчизняні фармацевтичні підприємства (ТОВ «Кусум Фарм», АТ «Фармак», ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» , ПАТ «ХІМФАРМЗАВОД «Червона Зірка», ТОВ «ФК «Здоров’я», ПАТ «Ефект», ТОВ «КФК «ГРІН ФАРМ СМЕТИК».[:]

Print Friendly, PDF & Email