Препарати кафедри ЗТЛ

 

ПРЕПАРАТИ КАФЕДРИ ЗТЛ

 ГЛІКВЕРИН
(таблетки)

Опис, характеристика Комбінований протидіабетичний засіб.
Склад, хімічна формула Інгібітор кишечних α-глюкозидаз воглібоз.
Антиоксидант кверцетин (3,3′,4′,5,7-пентагидроксифлавон).
Форма випуску Таблетки.
Фармакологічна дія Протидіабетична дія за умов цукрового діабету 2 типу та
проявів метаболічного синдрому: профілактика ускладнень
цукрового діабету, нормалізація постпрандіальної гіперглі
кемії та порушень толерантності до глюкози.
Воглібоз чинить гіпоглікемічну дію за рахунок уповільнення
всмоктування вуглеводів із кишечнику. Воглібоз оборотно
зв’язує глюкозидазні ферменти в просвіті тонкого кишечни
ка. В результаті блокується розпад полісахаридів до глюкози
і фруктози, що пригнічує всмоктування вуглеводів та приво
дить до зниження піку постпрандіальної гіперглікемії, й та
ким чином, зменшує ризик макросудинних ускладнень. Квер
цетин гальмує утворення вільних радикалів, відновлює і за
хищає стінки судин та â-клітини підшлункової залози.
Правовий захист
Стадія розробки
лікарського засобу
Доклінічні дослідження. Планується випуск на
ТОВ «КусумФарм», м. Суми, Україна.
Основний розробник і
співвиконавці
Національний фармацевтичний університет.
Автори розробки Рубан О.А., Ковалевська І.В., Кононенко Н.М., Чікіткіна В.В.
Вітчизняні та закордонні
аналоги
Міглітол (Діастабол, Bayer AG, Німеччина).
Акарбоза (Глюкобай, Bayer Schering Pharma, Німеччина).

 

ТАБЛЕТКИ З ЕКСТРАКТОМ ЛИСТЯ ЧОРНИЦІ
(таблетки)

Опис, характеристика Таблетки на основі екстракту листя чорниці звичайної.
Склад, хімічна формула Екстракт листя чорниці звичайної.
Форма випуску Таблетки.
Фармакологічна дія Гіпоглікемічна дія.
Правовий захист Планується отримання охоронних документів.
Стадія розробки
лікарського засобу
Доклінічні дослідження.
Основний розробник і
співвиконавці
Національний фармацевтичний університет.
Автори розробки Рубан О.А., Колісник Т.Є., Сліпченко Г.Д., Загайко А.Л.,
Филимоненко В.П., Кошовий О.М., Количев І.О.
Вітчизняні та закордонні
аналоги

 

ТАБЛЕТКИ З СУХИМ ЕКСТРАКТОМ
ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСЬКОЇ
(таблетки)

Опис, характеристика Таблетки на основі сухого екстракту шоломниці байкальської.
Склад, хімічна формула Сухий екстракт шоломниці байкальської.
Форма випуску Таблетки.
Фармакологічна дія Ноотропна дія.
Правовий захист Патент на корисну модель № 25422 «Засіб для поліпшення
інтеграційної діяльності головного мозку»; опубл.:
10.08.2007. – Бюл. № 12. Власник: ДП «Державний науковий
центр лікарських засобів».
Стадія розробки
лікарського засобу
Завершені клінічні дослідження.
Планується випуск на ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»,
м. Київ, Україна.
Основний розробник і
співвиконавці
ДП «Державний науковий центр лікарських засобів».
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
Національний фармацевтичний університет.
Автори розробки Георгієвський В.П., Литвиненко В.І., Шаламай А.С., Сліпче
нко Г.Д., Казарінов М.О., Пашнєва Р.О., Рибаченко А.І., Боб
кова Л.М., Попова Т.П.
Вітчизняні та закордонні
аналоги

 

ВЕНОТОНКАПСУЛИ
(капсули)

Опис,
характеристика
Тверді желатинові капсули з ковпачком та корпусом світло
зеленого кольору. Вміст капсули – гранульований порошок
світло-зеленого кольору. За зовнішнім виглядом повинні від
повідати вимогам ст. «Капсули».
Склад, хімічна
формула
Діючі речовини: складна настойка «Венотон».
Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, гідроксип
ропіл-метилцелюлоза, неусилин, аеросил.
Форма випуску Капсули.
Фармакологічна дія Венотонізуючий, капіляропротекторний, антиексудативний,
протизапальний та протинабряковий засіб.
Показання до
застосування
Захворювання вен нижніх кінцівок: варикозне розширення
вен, венозна недостатність, гемороїдальні вузли, виразки го
мілки, флебіт, тромбофлебіт; біль і набряки при забитті
м’язових тканин та суглобів; розтягнення та перенапруження
зв’язок; гематоми травматичного походження.
Протипоказання Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
Побічна дія З боку серцево-судинної системи: біль в області серця, при
скорене серцебиття. З боку шкіри: при індивідуальній підви
щеній чутливості до компонентів препарату можливе виник
нення кропив’янки, свербежу, відчуття жару. З боку травної
системи: шкірні висипи, нудота, блювання, печія, діарея. При
появі небажаних реакцій слід припинити застосування пре
парату та звернутися до лікаря.
Особливості
застосування
Особливі застереження – застосування у період вагітності
або годування груддю.
Передозування При застосуванні доз препарату, що перевищують рекомен
довані, можуть виникати головний біль, запаморочення, ну
дота, блювання, порушення дихання, шлунково-кишкові роз
лади. Лікування: припинити застосування препарату, проми
ти шлунок, прийняти активоване вугілля. За необхідності
провести симптоматичну терапію.
Правовий захист Патент на корисну модель № UA 88879, МПК А61К 36/00 А61Р
9/14 А61К 9/48. Фармацевтична композиція у формі капсул для
лікування венозних патологій / Рубан О.А., Куценко С.А.,
Ковалевська І.В., Кутова О.В.; заявл.: 08.08.2013; опубл.:
10.04.2014, бюл. № 7. Патент на корисну модель № UA 68593,МПК А61К 36/00 С07D 209/00. Фармацевтична композиція длявиготовлення лікарських препаратів у формі крапель або капсул Куценко С.А., Трутаєв І.В.; заявл.: 26.03.2012; опубл.:26.03.2012, бюл. № 6. Патент на винахід № 102612, МПК А61К9/08 А61К 9/48, А61К 36/489, А61К 36/49, А61К 36/73, А61К36/899, А61К 9/14. Фармацевтична композиція для виготовлення лікарських препаратів у формі крапель або капсул / Куценко С.А., Трутаєв І.В.; заявл.: 28.11.2011; опубл.: 25.07.2013,бюл. № 14.
Стадія розробки
лікарського засобу
1 стадія клінічних досліджень. Планується промислове впро
вадження на ВАТ «ХФЗ «Червона зірка».
Основний розробник і
співвиконавці
Національний фармацевтичний університет.
ВАТ «ХФЗ «Червона зірка».
Автори розробки Куценко С.А., Рубан О.А., Ковалевська І.В.
Вітчизняні та
закордонні аналоги

 

КАПСУЛИ З СУХИМ ЕКСТРАКТОМ ШИШОК ХМЕЛЮ
(капсули)

Опис, характеристика Тверді желатинові капсули з ковпачком та корпусом світло
зеленого кольору.
Склад, хімічна формула Сухий екстракт шишок хмелю.
Форма випуску Капсули.
Фармакологічна дія Протизапальна, репаративна дії.
Правовий захист Патент України № 100709 «Фармацевтична композиція для
лікування запальних захворювань шлунково-кишкового трак
ту». МПК МПК: A61K 36/00, A61K 9/48, A61P 1/00. Рубан
Олена Анатоліївна, Мурад Аль-Товайти, Малиновська Світлана Анатоліївна. Опубл.: 10.08.2015. Власник: Національний фармацевтичний університет.
Стадія розробки
лікарського засобу
Доклінічні дослідження.
Основний розробник і
співвиконавці
Національний фармацевтичний університет.
Автори розробки Рубан О.А., Аль-Товайті Мурад Алі Хасан, Деркач Н.В.
Вітчизняні та закордонні
аналоги

 

ГЛІТАЦИД
(мазь)

Опис, характеристика Мазь, що має вигляд однорідної густої маси буро жовтого
кольору зі слабким специфічним запахом, однорідної консис
тенції.
Склад, хімічна формула Екстракт кореня солодки сухий 1,5 %, анестезин 5 %, ніта
зол 2 %.
Форма випуску Мазь на емульсійній основі.
Фармакологічна дія Протизапальна, антимікробна, знеболювальна та репара
тивна дії.
Правовий захист Патент України на корисну модель № 62147 «Фармацевтич
на композиція «Глітацид» у формі мазі з протизапальною,
антимікробною, знеболювальною та репаративною дією».
МПК A61K 31/41, A61K 9/06, A61P 17/00. Попов Сергій Бо
рисович, Березняков Андрій Володимирович, Рубан Олена
Анатоліївна, Крутських Тетяна Василівна, Пуляєв Денис
Сергійович, Халавка Марина Василівна. Опуб.: 10.08.2011 р.
Стадія розробки
лікарського засобу
Доклінічні дослідження.
Основний розробник і
співвиконавці
Національний фармацевтичний університет.
Автори розробки Рубан О.А., Халавка М.В., Пуляєв Д.С., Попов С.Б.,
Березняков А.В.
Вітчизняні та закордонні
аналоги
За складом діючих речовин: Нітацид-Дарниця, Стрептоні
тол-Дарниця. За фармакологічною активністю: Вундехіл.

 

ВЕНОТОНГЕЛЬ
(гель)

Опис, характеристика Гелеподібна однорідна маса світло-коричневого кольору зі
слабким специфічним запахом.
Склад, хімічна формула Діючі речовини: складна настойка «Венотон». Допоміжні речовини: карбопол Ultrez 21, гідроксипропілметилцелюлоза, гліцерин, триетаноламін, ніпагін, ніпазол, вода очищена.
Форма випуску Гель.
Фармакологічна дія Венотонізуючий, капіляропротекторний, антиексудативний,
протизапальний та протинабряковий засіб.
Показання до
застосування
Захворювання вен нижніх кінцівок: варикозне розширення вен,венозна недостатність, гемороїдальні вузли, виразки гомілки,флебіт, тромбофлебіт; біль і набряки при забитті м’язових тканин та суглобів; розтягнення та перенапруження зв’язок; гемаоми травматичного походження.
Протипоказання Підвищена чутливість до компонентів препарату, внутрішні
кровотечі, гостра, хронічна ниркова недостатність, стенокардія,епілепсія, період вагітності та годування груддю, дитячий вік.
Правовий захист Патент на корисну модель № 88880, МПК (2014.01) А61К
36/00 А61Р 9/14 А61К 9/06. Фармацевтична композиція у
формі гелю для лікування венозних патологій / Рубан О.А.,
Куценко С.А., Ковалевська І.В.(Україна). – № 2013 09840.
Заявл.: 08.08.2013. Опубл.: 10.04.2014, бюл. № 7.
Стадія розробки
лікарського засобу
1 стадія клінічних досліджень. Планується промислове впровадження на ВАТ «ХФЗ «Червона зірка».
Основний розробник і
співвиконавці
Національний фармацевтичний університет.
ВАТ «ХФЗ «Червона зірка».
Автори розробки Куценко С.А., Рубан О.А., Ковалевська І.В.
Вітчизняні та закордонні
аналоги

 

Print Friendly, PDF & Email