Вибіркові освітні компоненти

Освітня програма “Фармація” (магістри)

Освітня компонента “Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків”

Презентація освітньої компоненти  Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків

Робоча програма компоненти Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків денна форма, i

Силабус Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків денна форма, і

Робоча програма компоненти Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків денна форма

Силабус Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків денна форма

Календарний план лекцій та практичних занять для 5 курсу денна форма

Робоча програма компоненти Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків заочна форма, і

Силабус Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків заочна форма, і

Робоча програма компоненти Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків заочна форма

Силабус Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків заочна форма

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання Інноваційні технології у промисловому виробництві ліків денна, заочна форми

Освітня програма “Клінічна фармація”

Освітня компонента “Інновації фармацевтичного виробництва”

Презентація Інновації фармацевтичного виробництва, модуль УТЛ

Силабус Інновації фармацевтичного виробництва УТЛ денна форма здобуття освіти

Силабус Інновації фармацевтичного виробництва УТЛ заочна форма здобуття освіти

Робоча програма компоненти Інновації фармацевтичного виробництва УТЛ заочна форма

Print Friendly, PDF & Email