КОЛІСНИК ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА

КОЛІСНИК ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНАКандидат фармацевтичних наук

КОЛІСНИК ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНАКОЛІСНИК ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА КОЛІСНИК ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНАКОЛІСНИК ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА

Кандидат фармацевтичних наук (2019).

Колісник Тетяна Євгеніївна народилася у 1988 р. у м. Харкові. Закінчила Коледж Національного фармацевтичного університету (2007) з відзнакою, Національний фармацевтичний університет (2013), магістратуру (2015) та аспірантуру (2018) Національного фармацевтичного університету. Працювала на посаді техніка-технолога ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров’я”» (2007–2008), фармацевтом у роздрібній аптечній мережі (2009–2010, 2012). З 2012 року працює у Національному фармацевтичному університеті (НФаУ): старший лаборант (2012–2019), асистент кафедри ЗТЛ (з 2019 р. по теперішній час). У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології таблеток з екстрактом листя чорниці звичайної для лікування цукрового діабету» (науковий керівник – професор Рубан О. А.). Співавтор 10 статей у фахових наукових виданнях України та 4 статей у закордонних виданнях, індексованих наукометричною базою Scopus.

Напрямки наукових досліджень: розробка та дослідження лікарських форм з модифікованим вивільненням активних інгредієнтів; розробка та дослідження твердих та м’яких лікарських форм із покращеною біодоступністю.

Викладає дисципліни: «Промислова технологія лікарських засобів», «Удосконалення технології ліків»

Є співавтором 3 патентів:

  • Рубан О. А., Кошовий О. М., Загайко А. Л., Колісник Т. Є., Литкін Д. В. Фармацевтична композиція антидіабетичної дії у формі матричних таблеток: пат. 130743 України на корисну модель: МПК A61K 36/45, A61K 31/195, A61K 9/20, A61P 3/10. № u 2018 06328; заявл. 06.06.2018; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
  • Кошовий О. М., Загайко А. Л., Количев І. О., Рубан О. А., Колісник Т. Є. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною дією з листя чорниці звичайної: пат. 112033 України на винахід: МПК A61K 36/45, A61K 31/05, A61P 3/10. № а 2015 06465; заявл. 30.06.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. №
  • Кошовий О. М., Загайко А. Л., Количев І. О., Рубан О. А., Колісник Т. Є. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною дією з листя чорниці звичайної: пат. 106683 України на корисну модель: МПК A61K 36/45, A61P 3/10. № u 2015 06547; заявл. 03.07.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. №
Print Friendly, PDF & Email