БОБРИЦЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

БОБРИЦЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНАДоктор фармацевтичних наук, професор

БОБРИЦЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНАБОБРИЦЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доктор фармацевтичних наук (2015), професор кафедри заводської технології ліків (з 2017)

У 1997 р. закінчила Українську фармацевтичну академію з відзнакою зі спеціальності «Промислова фармація», кваліфікація – інженер-технолог. Після закінчення аспірантури в 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка складу та технології капсул з натрію диклофенаком пролонгованої дії». Розроблений лікарський препарат у капсулах “Диклофенак-ретард” отримав реєстраційне посвідчення МОЗ України і рекомендований для медичного застосування в Україні і промислового випуску на ТОВ «ФК «Здоров’я».

З 2000 р. асистент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Працювала провідним спеціалістом наукового відділу НФаУ за сумісництвом (2003-2008). З 2003 р. доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Виконувала обов’язки завуча кафедри ЗТЛ (2004-2012), відповідала за наукову роботу кафедри (2012-2016).

У 2014 р. захистила докторську дисертацію за темою «Науково – практичне обґрунтування технології твердих лікарських форм антимікробної та противірусної дії». За результатами дисертаційної роботи впроваджено в промислове виробництво ВАТ «Фітофарм» лікарський препарат у формі таблеток з валацикловіром «Герпевал 500» противірусної дії та  лікарський препарат також у формі таблеток з орнідазолом «Мерадазол» антимікробної та антипротозойної дії.

Л.О. Бобрицька – автор і співавтор більш 150 науково-методичних робіт, з яких 14 статей у  журналах, що індексуються базами Scopus або Web of Science, 8 патентів, 2 інформаційних листа.

Чисельний показник індексу Хірша (h-index) згідно наукометричної бази даних Scopus – 1.

Нагороджена Почесною грамотою НФаУ за плідну науково-практичну діяльність, розробку та впровадження лікарських засобів від ідеї до аптечної полиці.

Науково-дослідницька діяльність Л.О. Бобрицької спрямована на розробку складу та технології оригінальних лікарських препаратів, зокрема комбінованих різної направленості дії

Наукова школа

Під керівництвом проф. Л.О. Бобрицької захищено 1 кандидатську  і виконується 1 кандидатська дисертація.

Асланян М.А. «Розробка складу та технології таблеток для лікування порушень гепатобіліарної системи» (2018).

Фарес Р. «Розробка складу та технології комбінованого лікарського препарату для лікування гострих кишкових інфекцій»

Дисципліни, які викладає: «Промислова технологія лікарських засобів», «Удосконалення технології ліків», «Технологія ліків (ПТЛЗ)», «Сучасні фармацевтичні технології».

Громадська діяльність:

Член Апробаційної ради

Член редакційної колегії «Вісник фармації»

 

Патенти

 1. Пат. 134507 України. №u 201811079 Фармацевтична композиція м’якої лікарської форми з противірусною дією / Кієнко Л.С., Гриценко В.І., Бобрицька Л.О., Назарова О.С., Шпичак О.С., Германюк Т.А. ; заявл. 09.11.18 ; опубл. 27.05.19, Бюл. № 10.
 2. Пат. 97298 Україна, МПК А 61 К 36/53 (2006.01) Лікарський засіб жовчогінної дії / Асланян М.А., Бобрицька Л.О., Гончаров М.І., Назарова О.С., Попова Н.В., Литвиненко В.І.; заявник і патентовласник Асланян М.А. – № u 2014 09419; заявл. 26.08.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл.№ 5.
 3. Пат. 103886 Україна, МПК А 61 Р 1/04 (2006.01) Лікарський засіб антимікробної, протизапальної та спазмолітичної дії / Бобрицька Л.О., Фарес Р., Гончаров М.І., Назарова О.С., Попова Н.В., Литвиненко В.І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л.О. – № u 2015 04344; заявл. 05.05.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл.№ 1.
 4. Пат. 49367 Україна, МПК А 61 К 9/20, С 07D 473/18. Фармацевтична композиція антивірусної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. –
  № u200911748; заявл. 17.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 5. Пат. 61000 Україна, МПК А 61 К 31/00. Фармацевтична композиція антипротозойної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М., Басакіна І. І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. – № u201012121; заявл. 13.10.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
 6. Пат. 56756 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 9/20, А 61 К 31/198, А 61 Р 11/00. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л. О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № u201008474; заявл. 07.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2.
 7. Пат. на винахід 94871 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 31/195, А 61 К 36/23, А 61 К 9/46, А 61 Р 11/08, А 61 Р 11/10, А 61 Р 11/12, А 61 Р 11/14. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л.О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № а201008497; заявл. 07.07.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
 8. Пат. 40451 А Україна А61К9/48, А61К35/78. Спосіб одержання капсульованої лікарської форми фармацевтичного препарату / Бобрицька Л. О., Заболотний В. О., Чепелюк В. І. та ін.; заявник Бобрицька Л. О. – № 2001020981; заявл. 13.02.2001; опубл. 16.07.2001 Бюл. № 6. – 3 с.

Інформаційні листи

 1. Дмитрієвський Д. І.  Сучасна антибактеріальна терапія трихомоніазу, амебіазу, лямбліозу : інформ. лист № 245 – 2009 / Д. І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О. М. Нікітенко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2010. – Вип. 8. – 4 с.
 2. Дмитрієвський Д. І. Спосіб лікування та профілактики герпетичних інфекцій : інформ. лист № 246 – 2009 / Д. І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О. М. Нікітенко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2010. – Вип. 29. – 4 с
Print Friendly, PDF & Email