МАСЛІЙ ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Маслій Юлія СергіївнаКандидат фармацевтичних наук, доцент

МАСЛІЙ ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАМАСЛІЙ ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА МАСЛІЙ ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАМАСЛІЙ ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Кандидат фармацевтичних наук (2008), асистент (2007), доцент (2012).

Маслій Юлія Сергіївна народилась 22 березня 1979 року у м. Харкові. Закінчила Національну фармацевтичну академію України зі спеціальності «Промислова фармація» (2001), аспірантуру (2007), захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології стоматологічних лікувальних дисків для знеболювання твердих тканин зубів» (керівник – проф. Єгоров І. А.) (2008).

Працювала старшим лаборантом (2002-2003), асистентом (2007-2012), доцентом (з 2012 і по теперішній час). У 2003 р. виконувала обов’язки секретаря Технологічної комісії НФаУ. У 2019 році пройшла наукове стажування на базі науково-дослідної лабораторії кафедри технології ліків і соціальної фармації Литовського університету наук здоров’я (LSMU), м. Каунас.

Автор та співавтор більш ніж 210 наукових та науково-методичних праць, з яких статей – 48, патентів – 8, тез – 110, інформаційних листів – 2, науково-методичної літератури – 42, науково-методичних рекомендацій – 1.

Наукові дослідження присвячені розробці складу та технології препаратів для застосування у стоматології.

Викладає дисципліни: «Промислова технологія лікарських засобів», «Удосконалення технології ліків», «Технологія ліків (ПТЛЗ)», «Технологія лікарських засобів (ПТЛЗ)», «Сучасні фармацевтичні технології».

Член трудового колективу фармацевтичного факультету НФаУ.

Патенти

 • Деклараційний пат. 52115А, Україна, МПК (2002) А61К6/02, 9/54. Фармацевтична композиція “Нафтатрин” у формі стоматологічних лікувальних дисків / Маслій Ю. С., Єгоров І. А., Гризодуб В. І.; заявник і патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № 2002021516; заявл. 25.02.2002; опубл. 16.12.2002. – Бюл. № 12.
 • Пат. 27646, Україна, МПК (2006) А61J 3/00. Пристрій для виготовлення стоматологічних лікувальних дисків / Маслій Ю.С., Маслій Г.В., Єгоров І.А.; заявник і патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № u 2007 07115; заявл. 25.06.2007; опубл. 12.11.2007. – Бюл. № 17.
 • Пат. 87718, Україна, МПК (2009) А61J 3/00. Пристрій для виготовлення стоматологічних лікувальних дисків / Маслій Ю.С., Маслій Г.В., Єгоров І.А.;  заявник і патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № а 2007 07113; заявл. 25.06.2007; опубл. 10.08.2009. – Бюл. № 15.
 • Пат. 111946, Україна, МПК А61К 9/06, А61К 38/46, А61Р 1/02. Стоматологічний засіб у формі гелю з вмістом лізоциму гідрохлориду / Н. С. Кавушевська, Т. І. Тюпка, Ю. С. Маслій, О. А. Рубан; заявник і патентовласник Нац. фармац. ун-т. – № а 2013 02658; заявл. 04.03.2013; опубл. 11.07.2016. – Бюл. № 13. – 4 с.
 • Пат. на корисну модель № 93848, Україна, МПК (2014) А61К 9/06 (2006.01), А61К 38/46 (2006.01), А61Р 1/02 (2006.01). Стоматологічний засіб у формі гелю з вмістом лізоциму гідрохлориду / Кавушевська Н.С., Тюпка Т.І., Маслій Ю.С., Рубан О.А.; заявник і патентовласник Нац. фармац. ун-т. – u 2013 02659; заявл. 04.03.2013; опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20. – 4 с.
 • Зайченко В. С., Рубан О. А, Маслій Ю. С., Гербіна Н. А., Равшанов Т. Б., Зайченко Г. В. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози: пат. 134165 України на корисну модель. № u 2018 10110 ; заявл. 10.10.2018 ; опубл. 05.2019, Бюл. № 9.
 • Маслій Ю. С., Рубан О. А., Зайченко Г. В., Грудницька О. О. Фармацевтична композиція багатоспрямованої дії у формі стоматологічного гелю: пат. 135187 України на корисну модель. № u 2018 12406 ; заявл. 13.12.2018 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12.
 • Маслій Ю. С., Рубан О. А. Фармацевтична композиція у формі гумки жувальної лікувальної для застосування у стоматології: пат. 136727 України на корисну модель. № u 2019 03158 ; заявл. 29.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16.

Інформаційні листи

 • Розробка технології стоматологічного гелю з лізоциму гідрохлоридом : інформ. лист № 130-2019 / Ю. С. Маслій, О. А. Рубан. Київ, 2019. 4 с.
 • Розробка технології стоматологічного гелю комбінованого складу : інформ. лист № 131-2019 / Ю. С. Маслій, О. А. Рубан. Київ, 2019. 3 с.

Авторське свідоцтво

 • Маслій Ю. С., Рубан О. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 90350 на науковий твір «Гумка жувальна лікувальна – альтернативна система доставки ліків» ; дата реєстрації 01.07.2019.

Науково-методичні рекомендації

 • Маслій Ю. С., Рубан О. А. Гумка жувальна лікувальна – альтернативна система доставки ліків. Харків : НФаУ, 2019. 18 с.
Print Friendly, PDF & Email